Game Mobile

[NSO Auto] Phiên bản cập nhật server 9 Fukiya

Tải miễn phí phiên bản nso auto hỗ trợ up yên, up level tốt nhất hiện nay đã cập nhật server mới Fukiya

Phần Mềm Java

Tải giả lập KEmulator và HD khắc phục giựt lag

Tải giả lập KEmulator chơi game j2me trên PC. Và hướng dẫn khắc phục tình trạng giựt lag